ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Uzmanlık alanları

Sadece İngilizce ve Türkçe dillerinde çeviri hizmeti veren Banguoğlu’nun uzmanlık alanı hukuk ve iş dünyası metinlerinin tercümesi.

Banguoğlu’nun çevirisini yaptığı metin türleri arasında şunlar yer alıyor:

Hukuk

 • sözleşmeler
 • dava dilekçeleri
 • tahkim dilekçeleri
 • hukuki mütalaalar
 • mahkeme kararları
 • tahkim kararları
 • bilirkişi raporları
 • kanunlar, tebliğler, tüzük ve yönetmelikler

İş dünyası

 • şirket içi idari metinler
 • şirket politikaları, iş süreçleri
 • basın bültenleri, reklam metinleri
 • faaliyet raporları
 • halka arz sürecine ilişkin belgeler / izahnameler
 • ihale süreçlerine ilişkin belgeler
 • mali tablolar ve bilançolar

Çalışma ilkeleri

Banguoğlu Çeviri kuruluşundan bu yana “müşterinin üzerinde hiçbir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek derecede kaliteli çeviriler üretme” ilkesini esas alıyor. Bu çerçevede, müşterilerden gelen çeviri projeleri mutlaka ilgili konuda uzmanlaşmış çevirmenler tarafından yapılıyor. Büyük çaplı ve özel uzmanlık gerektiren projelerde müşteriyle, konunun uzmanlarıyla ve ilgili sektördeki danışmanlarla işbirliği içerisinde terim çalışması yapılıyor.

Bu anlamda, işimiz “kelimesi kelimesine” çeviri yapmak değil, kaynak dildeki metni ve ilgili olduğu konuyu tüm yönleriyle ele alarak, kavrayarak, anlayarak, araştırarak, sorarak ve hedef dilin kendi özelliklerini, yerleşmiş geleneklerini, yerel resmi kurumların ve kurumunuzun özel şart ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni bir metin yaratmak.

Müşteri memnuniyeti

Banguoğlu, çeviri projelerinin müşteriye tesliminden önceki sürecin yanı sıra, teslimat sonrası sürece de büyük önem veriyor; yapılan çevirilerin teslimi sonrasında müşterinin gerek terminoloji gerekse üslupla ilgili konulardaki tüm geribildirimlerini değerlendiriyor ve çevirinin kalitesi ile ilgili bir müşteri memnuniyetsizliği söz konusu ise, çevirisi yapılmış metni müşterinin yorumları / talepleri doğrultusunda tekrar ele alıyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor.

Gizlilik

Müşterinin talebi üzerine, hukuken bağlayıcı bir gizlilik sözleşmesi, imzalı ve kaşeli olarak müşterilere gönderiliyor. Ayrıca, müşterinin belgelerine erişimi olan ya da erişimi olma ihtimali bulunan tüm personel ve serbest çevirmenlerle gizlilik sözleşmesi imzalanıyor.