Sadece İngilizce ve Türkçe dillerinde çeviri hizmeti veren Banguoğlu’nun uzmanlık alanı hukuk, iş dünyası ve tıp metinlerinin tercümesi.

Banguoğlu’nun çevirisini yaptığı metin türleri arasında şunlar yer alıyor:

Hukuk

 • özel uzmanlık alanlarından biri olan birleşme sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşme
 • dava dilekçeleri
 • tahkim dilekçeleri
 • hukuki mütalaalar
 • mahkeme kararları
 • tahkim kararları
 • bilirkişi raporları
 • kanunlar, tebliğler, tüzük ve yönetmelikler

İş dünyası

 • şirket içi idari metinler
 • şirket politikaları, iş süreçleri
 • basın bültenleri, reklam metinleri
 • faaliyet raporları
 • mali tablolar ve bilançolar

Tıp ve sağlık

 • ruhsat başvuruları
 • tıp makaleleri ve raporlar
 • klinik çalışma protokolleri

Çalışma ilkelerimiz

Banguoğlu Çeviri kuruluşundan bu yana “müşterinin üzerinde hiçbir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek derecede kaliteli çeviriler üretme” ilkesini esas alıyor. Bu çerçevede, müşterilerden gelen çeviri projeleri mutlaka ilgili konuda uzmanlaşmış çevirmenler tarafından yapılıyor ve tüm çeviriler müşteriye teslim edilmeden önce ofis içindeki editörler tarafından kontrol ediliyor. Her projede müşterilerle, konunun uzmanlarıyla ve ilgili sektördeki danışmanlarla işbirliği içerisinde bir terim çalışması yapılıyor. Büyük projelerde ve teknik konularda, talebiniz üzerine, ekibimizden bir kişi işyerinizi ziyaret ederek, çevirinin konusu olan iş alanıyla ilgili ön çalışma yapıyor.

Bu anlamda, işimiz “kelimesi kelimesine” çeviri yapmak değil, kaynak dildeki metni ve ilgili olduğu konuyu tüm yönleriyle ele alarak, kavrayarak, anlayarak, araştırarak, sorarak ve hedef dilin kendi özelliklerini, yerleşmiş geleneklerini, yerel resmi kurumların ve sizin kurumunuzun özel şart ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni bir metin yaratmak.

Müşteri memnuniyeti

Banguoğlu, çeviri projelerinin müşteriye tesliminden önceki sürecin yanı sıra, teslimat sonrası sürece de büyük önem veriyor; yapılan çevirilerin teslimi sonrasında müşterinin gerek terminoloji gerekse üslupla ilgili konulardaki tüm geribildirimlerini titizlikle değerlendiriyor ve çevirinin kalitesi ile ilgili bir müşteri memnuniyetsizliği söz konusu ise, tam bir sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket ederek çevirisi yapılmış metni müşterinin yorumları / talepleri doğrultusunda tekrar ele alıyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor.

Gizlilik

Yapılan tüm çeviri çalışmalarında gizlilik esas olduğundan, müşterilerin talebi üzerine, hukuken bağlayıcı bir gizlilik taahhüdü imzalı ve kaşeli olarak müşterilere gönderiliyor. Ayrıca, müşterinin belgelerine erişimi olan ya da erişimi olma ihtimali bulunan tüm personel ve serbest çevirmenlerle de gizlilik taahhüdü imzalanıyor.