Sadece İngilizce ve Türkçe dillerinde iş dünyasına yönelik teknik çeviri hizmeti veren Banguoğlu’nun uzmanlık alanı hukuk çevirisi (özellikle sözleşme çevirisi, tahkim çevirisi, dava dilekçesi çevirisi, mahkeme kararı çevirisi, hukuki mütalaa çevirisi). İş dünyasında sıklıkla rastlanan muhasebe, finans, insan kaynakları gibi konulara ilişkin ticari çeviriler ve teknik çeviriler de şirketin bir diğer uzmanlık alanı.

Banguoğlu’nun sunduğu İngilizce-Türkçe yazılı teknik çeviri hizmetleri arasında şunlar bulunuyor:

Hukuk çevirisi

 • sözleşme çevirisi (birleşme ve devralma sözleşmeleri, hisse alım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri)
 • dava dilekçeleri, cevap dilekçeleri, cevaba cevap dilekçeleri
 • tahkim dilekçeleri
 • hukuki mütalaalar
 • mahkeme kararları
 • tahkim kararları
 • bilirkişi raporları
 • kanunlar, tebliğler, tüzük ve yönetmelikler

Diğer teknik çeviriler

 • şirket içi idari metinler
 • şirket politikaları, iş süreçleri, prosedürler
 • basın bültenleri, reklam metinleri
 • faaliyet raporları
 • mali tablolar ve bilançolar

Çalışma ilkelerimiz

1998 yılında İstanbul’da kurulan Banguoğlu Çevirinin temel ilkesi, “müşterinin üzerinde hiçbir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek derecede kaliteli teknik çeviriler üretmek”. Bu çerçevede, müşterilerden gelen hukuki, teknik ve ticari çeviri projeleri, ilgili alanda asgari 10 yıl tecrübeye sahip çevirmenler tarafından yapılıyor ve tüm çeviriler müşteriye teslim edilmeden önce ofis içindeki editörler tarafından kontrol ediliyor.

Bu anlamda, işimiz “kelimesi kelimesine” çeviri yapmak değil, kaynak dildeki metni ve ilgili olduğu konuyu tüm yönleriyle ele alarak, anlayarak, araştırarak, sorarak ve hedef dilin kendi özelliklerini, yerleşmiş geleneklerini, yerel resmi kurumların ve müşterinin özel şart ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni bir metin yaratmak.

Müşteri memnuniyeti

Banguoğlu, teknik çeviri ve hukuk çevirisi projelerinin müşteriye tesliminden önceki sürecin yanı sıra, teslimat sonrası sürece de büyük önem veriyor; yapılan çevirilerin teslimi sonrasında müşterinin gerek terminoloji gerekse üslupla ilgili konulardaki tüm geribildirimlerini titizlikle değerlendiriyor ve çeviri kalitesi ile ilgili bir memnuniyetsizlik söz konusu ise, çevirisi yapılmış metni müşterinin yorumları / talepleri doğrultusunda tekrar ele alıyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor.

Gizlilik

Yapılan tüm çeviri çalışmalarında gizlilik esas olduğundan, müşterilerin talebi üzerine, hukuken bağlayıcı bir gizlilik sözleşmesi imzalanıyor. Ayrıca, müşterinin belgelerine erişimi olan ya da erişimi olma ihtimali bulunan tüm personel ve serbest çevirmenlerle de gizlilik sözleşmeleri imzalanıyor.